ร้านขนมและกาแฟสวีทสเปล เปิดบริการ 10:00-20:00 น.


 ร้านขนมและกาแฟสวีทสเปล เปิดบริการ 10:00-20:00 น.
ปิดร้านทุกวันที่ 15 ของเดือน

SWEET SPELL café opens 10:00am-08:00pm
We are closed every 15th of month


Contact us:
Tel. : 084-666-6828 (10:00am to 20:00pm only)
Email : info@sweetspell.com